ประวัติของ วันศิลปินแห่งชาติ

การที่คนๆ หนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้นอกจากเรื่องของพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว เรื่องของความสามารถ ความขยันที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ การสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ใส่ลงไปในงานศิลปะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ส่งให้ศิลปินผู้นั้นก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง และความสามารถทั้งหมดที่พวกเขาเหล่านี้ได้สร้างขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะต้องได้รับการยกย่องให้คนทั้งประเทศได้รู้จักกับผลงานอันมีคุณค่าทั้งหลาย การมีวันศิลปินแห่งชาติจึงเปรียบได้กับเป็นการระลึกถึงความสำคัญในงานศิลปะและผู้สร้างงานศิลปะอยู่เสมอนั่นเอง ประวัติของวันศิลปินแห่งชาติ วันศิลปินแห่งชาติตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านต่างๆ หลากหลายสาขาทั้งในด้านของกวีนิพนธ์, ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาใดเปรียบมิได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อทำการสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นการช่วยเหลือศิลปินผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอันแสนทรงคุณค่ากับแผ่นดินให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ …

มารู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนกับความงดงามที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย ผลงานศิลปะสามารถสร้างบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้คนที่พบเห็นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจากความงดงามเหล่านี้ แต่งานศิลปะหากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็อาจทำให้หมดคุณค่าลงไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้รวบรวมความงดงามทางด้านงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงามของสิ่งเหล่านี้ต่อไป ความหมายของหอศิลป์ หอศิลป์คือสถานที่ที่มีไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการรับรองศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักออกแบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลงานความคิดด้านศิลปะออกมาสู่สายตาประชาชน ผู้สร้างงานและผู้เสพงานจะมีสถานที่ที่นัดพบนั่นคือหอศิลป์ ถือเป็นกลไกทางสังคมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมในฐานะชองผู้ชื่นชมและเป็นผู้ที่รับรู้ได้ในผลงานศิลปะที่ทำให้เกิดสติปัญญา พูดได้ว่าหอศิลป์จัดเป็นพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมที่จะสร้างขึ้นมา ซึ่งประชาชนเองก็เสมือนกับว่าเป็นเข้าของร่วมในวัฒนธรรมนั้นๆ ประวัติของหอศิลป์ ความคิดที่จะมีหอศิลป์เพื่อประชาชนได้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปี เนื่องมาจากว่านโยบายของรัฐบาลในอดีตยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนงานศิลปะ ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ นั่นทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแนวร่วมศิลปินไทยในการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดหอศิลป์ที่มีความทัดเทียมกับสากลรวมถึงยังเป็นเกียรติต่อประเทศ ทำให้สังคมมีสถานที่ในการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม เป็นทางเลือกสำหรับการจรรโลงจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ หอศิลป์สำหรับประชาชนเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนในด้านการพัฒนาคล้ายๆ กับการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การสร้างหอศิลป์ก็เปรียบได้กับการสร้างสาธารณูปโภคทางสมอง …

มาทำความรู้จักกับ ศิลปะทัศนศิลป์ ว่าคืออะไร

สำหรับงานศิลปะที่มีอย่างหลากหลายซึ่งสามารถเห็นได้มาตั้งแต่อดีตเชื่อว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะมากนักก็คงมองผ่านๆ ว่าเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งที่มีความงดงาม แต่หากมองให้ลึกลงไปหรือทำคามเข้าใจกับงานศิลปะนั้นๆ แล้วจะรู้ว่างานศิลปะที่ว่านี้เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมากกว่าแค่การเป็นงานศิลปะอย่างแน่นอน คำว่าทัศนศิลป์เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ แต่ก็ยังคงมีหลายคนไม่เข้าใจกับความหมายของคำๆ นี้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ ความหมายของทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาด งานปั้น รวมถึงงานแกะสลักสิ่งต่างๆ ที่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญเพื่อให้เกิดเป็นความงดงาม ความเป็นสุนทรียภาพต่อผู้ที่ได้พบเห็น ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความนิยมยินดีที่ได้มีความเข้าใกล้กับสิ่งที่สวยงาม หรือแม้แต่ของที่เป็นสิ่งเดียวกันหลากหลายชิ้นคนทุกคนก็มักจะเลือกสิ่งที่มีความสวยงามมากที่สุดเอามาเป็นเจ้าของ ผลงานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจะขึ้นอยู่กับตัวของศิลปินเอง ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักว่าต้องทำเพื่อใคร หรือมีใครมาสร้างโจทย์แล้วให้ทำตาม ศิลปินที่ทำจะเกิดอิสระทางความคิด สามารถใส่ความเป็นตนเองลงไปในผลงานชิ้นนั้นได้อย่างเต็มที่เพื่อต้องการสื่อสารให้ออกมาทางด้านอารมณ์และสามารถบอกเล่าความรู้สึกออกมาเป็นภาษาภาพให้ผู้อื่นได้มองและสัมผัสผ่านสายตานั่นเอง ประเภทของทัศนศิลป์พื้นฐาน จิตรกรรม – เป็นงานศิลปะรูปแบบ 2 มิติ ใช้วิธีทำ เช่น การวาด การเขียน การระบายสี บนวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ผ้า กระดาษ …