บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ ผู้ริเริ่มศิลปะแขนงต่างๆ

งานศิลปะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาโดยตลอดในแต่ละยุคสมัยก็มีการเกิดขึ้นของศิลปะรูปแบบต่างๆ มากมายเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างให้โลกของศิลปะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนที่สามารถคิดศิลปะแนวต่างๆ ขึ้นมาได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานศิลปะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะจำนวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงจากากรสร้างศิลปะแขนงต่างๆ ขึ้นมา บุคคลสำคัญผู้ซึ่งริเริ่มศิลปะแขนงต่างๆ อันเดร เฟลิเบียน – จิตรกรประวัติศาสตร์ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้น เขาเป็นทั้งสถาปนิก, นักทฤษฎีคลาสสิกซิสม์ฝรั่งเศส เป็นลักษณะระบบที่ถูกเรียกว่า การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ ถือว่าเป็นการเขียนภาพประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าสูงมากในบรรดาการเขียนภาพประเภทต่างๆ เป็นงานจิตรกรรมที่แสดงถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในอดีตให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขรัวอินโข่ง …