มารู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนกับความงดงามที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย ผลงานศิลปะสามารถสร้างบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้คนที่พบเห็นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจากความงดงามเหล่านี้ แต่งานศิลปะหากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็อาจทำให้หมดคุณค่าลงไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้รวบรวมความงดงามทางด้านงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงามของสิ่งเหล่านี้ต่อไป ความหมายของหอศิลป์ หอศิลป์คือสถานที่ที่มีไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการรับรองศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักออกแบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลงานความคิดด้านศิลปะออกมาสู่สายตาประชาชน ผู้สร้างงานและผู้เสพงานจะมีสถานที่ที่นัดพบนั่นคือหอศิลป์ ถือเป็นกลไกทางสังคมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมในฐานะชองผู้ชื่นชมและเป็นผู้ที่รับรู้ได้ในผลงานศิลปะที่ทำให้เกิดสติปัญญา พูดได้ว่าหอศิลป์จัดเป็นพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ …

มาทำความรู้จักกับ ศิลปะทัศนศิลป์ ว่าคืออะไร

สำหรับงานศิลปะที่มีอย่างหลากหลายซึ่งสามารถเห็นได้มาตั้งแต่อดีตเชื่อว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะมากนักก็คงมองผ่านๆ ว่าเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งที่มีความงดงาม แต่หากมองให้ลึกลงไปหรือทำคามเข้าใจกับงานศิลปะนั้นๆ แล้วจะรู้ว่างานศิลปะที่ว่านี้เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมากกว่าแค่การเป็นงานศิลปะอย่างแน่นอน คำว่าทัศนศิลป์เป็นคำที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ แต่ก็ยังคงมีหลายคนไม่เข้าใจกับความหมายของคำๆ นี้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ ความหมายของทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์สามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาด งานปั้น รวมถึงงานแกะสลักสิ่งต่างๆ ที่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญเพื่อให้เกิดเป็นความงดงาม ความเป็นสุนทรียภาพต่อผู้ที่ได้พบเห็น ศิลปะจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความนิยมยินดีที่ได้มีความเข้าใกล้กับสิ่งที่สวยงาม หรือแม้แต่ของที่เป็นสิ่งเดียวกันหลากหลายชิ้นคนทุกคนก็มักจะเลือกสิ่งที่มีความสวยงามมากที่สุดเอามาเป็นเจ้าของ …

บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ ผู้ริเริ่มศิลปะแขนงต่างๆ

งานศิลปะเป็นความงดงามอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาโดยตลอดในแต่ละยุคสมัยก็มีการเกิดขึ้นของศิลปะรูปแบบต่างๆ มากมายเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างให้โลกของศิลปะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนที่สามารถคิดศิลปะแนวต่างๆ ขึ้นมาได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานศิลปะของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะจำนวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงจากากรสร้างศิลปะแขนงต่างๆ ขึ้นมา บุคคลสำคัญผู้ซึ่งริเริ่มศิลปะแขนงต่างๆ อันเดร เฟลิเบียน – จิตรกรประวัติศาสตร์ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้น เขาเป็นทั้งสถาปนิก, นักทฤษฎีคลาสสิกซิสม์ฝรั่งเศส เป็นลักษณะระบบที่ถูกเรียกว่า การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ ถือว่าเป็นการเขียนภาพประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าสูงมากในบรรดาการเขียนภาพประเภทต่างๆ เป็นงานจิตรกรรมที่แสดงถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในอดีตให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขรัวอินโข่ง …