งานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และมีความเป็นเอกลักษณ์อันน่าสนใจของวัฒนธรรม และศิลปะแบบดั้งเดิม อันเต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับงานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่นกัน ภาพวาดต้นสนฮิโนะกิ โดย kano eitoku , Hinokizu byobu ผลงานภาพวาดต้นสนฮิโนะกิชิ้นนี้ มีความสูง 170 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร กับอีก 60เซนติเมตร จากแผ่นทองจำนวนมากที่ปิดทับพื้นหลังเกือบทั้งหมดช่วยทำให้ลักษณะกิ่งก้านของต้นสน ซึ่งมีความโค้งงอไปมาเกิดความเด่นชัดขึ้น ผลงานศิลปะชิ้นนี้ อยู่ในช่วงหลังของศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นยุคของเหล่านักรบโบราณผงาดขึ้นมากุมอำนาจ หลังจากออกศึกในสงครามกลางเมืองกันเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี  จนสามารถรวบรวมดินแดนญี่ปุ่นให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง kano eitoku ศิลปินผู้รังสรรค์ภาพวาดนี้ เป็นจิตรกรนามกระฉ่อนผู้เป็นที่โปรดปรานของเหล่าขุนศึกชั้นแนวหน้า  kano eitoku เป็นผู้สืบทอดความงามทางศิลปะแบบดั้งเดิมจากผู้เป็นปู่ของเขา เขาได้ผสมผสานศิลปะการวาดภาพด้วยหมึกจีนเข้ากับการวาดภาพสีสันสดใสแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น เขาถนัดในการวาดภาพหรูหราสง่างามแต่เต็มไปด้วยพลัง ซึ่งเหล่าขุนศึกล้วนโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง ผลงานศิลปะชิ้นนี้ถูกวาดบนประตูบานเลื่อนซึ่งทำจากกระดาษ ณ …

ประวัติของ วันศิลปินแห่งชาติ

การที่คนๆ หนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้นอกจากเรื่องของพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว เรื่องของความสามารถ ความขยันที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ การสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ใส่ลงไปในงานศิลปะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ส่งให้ศิลปินผู้นั้นก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง และความสามารถทั้งหมดที่พวกเขาเหล่านี้ได้สร้างขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะต้องได้รับการยกย่องให้คนทั้งประเทศได้รู้จักกับผลงานอันมีคุณค่าทั้งหลาย การมีวันศิลปินแห่งชาติจึงเปรียบได้กับเป็นการระลึกถึงความสำคัญในงานศิลปะและผู้สร้างงานศิลปะอยู่เสมอนั่นเอง ประวัติของวันศิลปินแห่งชาติ วันศิลปินแห่งชาติตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านต่างๆ หลากหลายสาขาทั้งในด้านของกวีนิพนธ์, ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาใดเปรียบมิได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อทำการสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นการช่วยเหลือศิลปินผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอันแสนทรงคุณค่ากับแผ่นดินให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ …

มารู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนกับความงดงามที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย ผลงานศิลปะสามารถสร้างบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้คนที่พบเห็นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจากความงดงามเหล่านี้ แต่งานศิลปะหากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็อาจทำให้หมดคุณค่าลงไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้รวบรวมความงดงามทางด้านงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงามของสิ่งเหล่านี้ต่อไป ความหมายของหอศิลป์ หอศิลป์คือสถานที่ที่มีไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการรับรองศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักออกแบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลงานความคิดด้านศิลปะออกมาสู่สายตาประชาชน ผู้สร้างงานและผู้เสพงานจะมีสถานที่ที่นัดพบนั่นคือหอศิลป์ ถือเป็นกลไกทางสังคมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมในฐานะชองผู้ชื่นชมและเป็นผู้ที่รับรู้ได้ในผลงานศิลปะที่ทำให้เกิดสติปัญญา พูดได้ว่าหอศิลป์จัดเป็นพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมที่จะสร้างขึ้นมา ซึ่งประชาชนเองก็เสมือนกับว่าเป็นเข้าของร่วมในวัฒนธรรมนั้นๆ ประวัติของหอศิลป์ ความคิดที่จะมีหอศิลป์เพื่อประชาชนได้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปี เนื่องมาจากว่านโยบายของรัฐบาลในอดีตยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนงานศิลปะ ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ นั่นทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแนวร่วมศิลปินไทยในการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดหอศิลป์ที่มีความทัดเทียมกับสากลรวมถึงยังเป็นเกียรติต่อประเทศ ทำให้สังคมมีสถานที่ในการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม เป็นทางเลือกสำหรับการจรรโลงจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ หอศิลป์สำหรับประชาชนเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนในด้านการพัฒนาคล้ายๆ กับการลงทุนด้านสาธารณูปโภค การสร้างหอศิลป์ก็เปรียบได้กับการสร้างสาธารณูปโภคทางสมอง …