งานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และมีความเป็นเอกลักษณ์อันน่าสนใจของวัฒนธรรม และศิลปะแบบดั้งเดิม อันเต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับงานศิลปะที่หาดูได้ยากของประเทศญี่ปุ่นกัน ภาพวาดต้นสนฮิโนะกิ โดย kano eitoku , Hinokizu byobu ผลงานภาพวาดต้นสนฮิโนะกิชิ้นนี้ มีความสูง 170 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร กับอีก 60เซนติเมตร …

ประวัติของ วันศิลปินแห่งชาติ

การที่คนๆ หนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้นอกจากเรื่องของพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว เรื่องของความสามารถ ความขยันที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ การสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ใส่ลงไปในงานศิลปะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ส่งให้ศิลปินผู้นั้นก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง และความสามารถทั้งหมดที่พวกเขาเหล่านี้ได้สร้างขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะต้องได้รับการยกย่องให้คนทั้งประเทศได้รู้จักกับผลงานอันมีคุณค่าทั้งหลาย การมีวันศิลปินแห่งชาติจึงเปรียบได้กับเป็นการระลึกถึงความสำคัญในงานศิลปะและผู้สร้างงานศิลปะอยู่เสมอนั่นเอง ประวัติของวันศิลปินแห่งชาติ วันศิลปินแห่งชาติตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมกษัตริย์ศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับศิลปกรรมด้านต่างๆ …